ÚČTOS s.r.o.
Vážska 285/21
911 05 Trenčín

+ 421 32 656 33 00
  Vitajte, dnes je Utorok 19. 11. 2019 a meniny má Alžbeta • ! v zmenách v legislatíve nájdete pripravované zmeny pre rok 2011 •
 
 
 
 
          
 

Poskytované služby


podvojné účtovníctvo pre s.r.o., a.s., organizačné zložky zahraničných osôb
podvojné účtovníctvo pre neziskové a príspevkové organizácie
jednoduché účtovníctvo
kompletná mzdová agenda s doručovaním výkazov a iných tlačív v stanovených lehotách
vyhotovenie všetkých zmlúv v pracovnoprávnych vzťahoch
účtovné, ekonomické poradenstvo - v cene služby
klient je súčasne upozorňovaný na najdôležitejšie zmeny v zákonoch, súvisiacich s jeho činnosťou
zabezpečujeme audit, daňové, právne poradenstvo
styk s daňovým úradom, inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia
spracovanie všetkých daňových priznaní s doručením v stanovenej lehote
klientom s menším obratom spracovávame skladovú evidenciu, zaoberáme sa aj poradenstvom v tejto oblasti
možnosť rekonštrukcie účtovníctva minulých období
iné služby podľa individuálnej dohody
   - vypracovanie rôznych zmlúv
   - založenie s.r.o.
   - vklad listín do Obchodného registra
   - podklady k úverom a pod.
zabezpečíme odvoz a dovoz dokladov (v Trenčíne v cene služby)

      Firma má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti spolupráce so zahraničnými firmami a ich organizačnými zložkami, prípadne inými pobočkami na Slovensku. Spolupráca - spracovanie účtovníctva v niektorých prípadoch prebieha elektronickou formou.

      Spracovanie účtovníctva zabezpečujeme (väčšinou v mesačných intervaloch - podľa individuálnej dohody s klientom) do 5-7 pracovných dní po dodaní dokladov. V tomto je zahrnuté zúčtovanie všetkých poskytnutých dokladov s mesačnými výstupmi (súvaha, výkaz ziskov a strát, stav pohľadávok a záväzkov, prípadne iné výstupy podľa želania klienta), spracovanie DPH, mzdy. Spracovanie účtovníctva je zabezpečené zmluvou, v ktorej sú stanovené lehoty dodávania a spracovania dokladov podľa želania klienta.

      Firma má uvedené účtovné služby poistené.


 
       
  © 2010 ÚČTOS s.r.o. |  admin